Důkazy do spisu č. j. 11 C 54/2015 dne 17.3.2016Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6


Okresní soud v Olomouci
č. j. 11 C 54/2015

Věc: Důkazy do spisu č. j. 11 C 54/2015


Rozhodnutí přestupkové komise MMOL ze dne 9.3.2016 č.j. SMOL/ Přest/ R26/ 2015 /JB  a GIBS ze dne 9.3.2016 č.j. GI-P-294-3/2016

Dále pak v příloze podaní ze dne 7. 3. 2016 k řízení komise MO ČR ve věci stížnosti podavatele na VNOL dle §§ 93 a 94 zákona o zdravotních službách za jednání VNOL dne 7. 4. 2014 vzniklé na popud Veřejného ochránce práv  zaslané toliko elektronicky.

Dne 17.3.2016                         Dušan Dvořák, MMCA