Veřejnému ochránnci práv dne 20.2.2016

Dušan Dvořák, MMCA, 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779 00 OlomoucVeřejná ochránkyně práv

Mgr. Anna Šabatová, PhD.

Údolní 39, 602 00 Brno


Věc: informace ke sp. zn. 529/2015/VOP/MJ + 529/2015/VOP/PH ze dne 4.1.2016

Vážená paní ochránkyně

V žalobě PZS Vojenské nemocnice Olomouc za nezaplacení nákladů za pobyt na PZS dne 7.4.2014 při doložení tolika pochybení žalobce jsem byl dne 13. 2. 2016 v řízení č.j. 11 C 54/2015 Okresním soudem v Olomouci odsouzen bez možnosti odvolání k náhradě cca 7 tisíc Kč celkem. 

Můžete mi v této věci nějak pomoci? Existuje v této věci nějaký opravný prostředek odvolání? Dovolání NS nebo ústavní stížnost? 

Současně Vám v příloze zasílám rozhodnutí ministerstva obrany k předmětné věci, které nevyslyším, neboť se domnívám, že požadavek civilních zaměstnanců MO k zpřístupnění mé celkové zdravotnické dokumentace jde mimo rámec prošetření případu dne 7.4.2014

Děkuji a přeji vše dobré  

V Olomouci dne 20.2.2016 Dušan Dvořák, v.r.