OS Olomouc č.j. 11 C 54/2015 dne 21.2.2016Dušan Dvořák, MMCA, 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Okresní soud v Olomouci
č.j. 11 C 54/2015

Věc: důkazní listiny do spisu č.j. 11 C 54/2015 
V příloze zasílám do spisu za stranu cca 110 spisu tyto důkazní listiny
1)    Rozhodnutí Ministerstva obrany ze dne 10. 2.2016 č.j. 41-3/2016-1150 o vydání celkové  zdravotnické dokumentace žalovaného k šetření kauzy dne 7.4.2014 po roce a půl až na podnět Veřejného ochránce práv
2)    Rozhodnutí MUDr. Dagmar Přikrylové ze dne 15. 2. 2016 o osobě žalovaném a justičním kartelu a zvůli exekutivy pro advokátní kancelář Mgr. Pavel Andrle
3)    Rozhodnutí MUDr. Silvie Musilové ze dne 17. 1. 2014 advokátní kanceláři JUDr. Jaroslav Klimeš k osobě žalovaného a jednání žalobce a jeho primáře MUDr. Jiřího Bilíka v roce 2012 -2013
4)    Provozní směrnice žalobce, resp. PZS VNOL vycházející ze starého neplatného zákona o PZS platného do roku 2006 zaslané žalovanému na základě žádosti dle zákona č.160/1999 Sb. dne 26. 3. 2015
5)    Posudek MUDr. Jiřího Švarce č. 750 ze dne 8.4.2015 na žalovaného a justičním kartelu a zvůli exekutivy pro OS Olomouc č.j. 5 Nt 120/2014
6)    Protokol z veřejného jednání dne 14.5.2015 OS Olomouc č.j. 5 Nt 120/2014 s výpovědí znalce o justičním kartelu a zvůli znalců
7)    Stížnost ministru spravedlnosti ze dne 18. 2. 2016 na 10 let nešetřené zločiny proti lidskosti a od roku 2009 doložené zločiny prostějovských soudců a státních zástupců při páchání zločinů dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku a od roku 2001 rovněž soudci a státní zástupci OSZ a OS Praha 3 a návrh na trestní/kárné řízení s uvedenými soudci a státními zástupci
8)    Čtvrté dovolání Nejvyššímu soudu žalovaného ze dne 4. 2. 2016 a sedmá ústavní stížnost žalovaného a jeho manželky ze dne 4. 2. 2016 jsou uvedeny na http://nejvyssi-soud.blogspot.com/ a http://constitutional-court.blogspot.cz/ a 10 podání Evropskému soudu pro lidská práva na http://echr-coe-int.blogspot.com/
9)    Fotografie tváře žalovaného po návštěvě zdravotnického pracoviště dne 7. 4. 2014
10)  Rozhodnutí MUDr. Jiřího Bilíka ze dne 16. 7. 2012 ke zfalšování posudků na žalovaného a 28. 10. 2012 k zneužití těchto posudku justicí 


Děkuji a přeji vše dobré  

V Olomouci dne 21.2.2016 Dušan Dvořák, v.r.

Olomoucký večerník 12.2.2016: "Dušan Dvořák byl dnes znovu u soudu. Zazněla tam o něm věta, která ilustruje celý případ bez nutnosti dalšího komentáře: Choval se nebezpečně, protože místo o spolupráci usiloval o diskusi". 

Okresní soud Olomouc, 12.2.2016, pokračování 16.2.2016 v 14.45 hod.Hrubě nezákonné jednání Psychiatrické nemocnice v Bílé Vodě, kde vás zavřou jako do věznice dne 24.12.2013 na téměř dva měsíce bez souhlasu soudu a opakovaně vyhrožují injekcemi a odejmutím osobních věcí a pak toto nezákonné jednání (věznice) PN Bílá Voda legitimizuje dokonce soud jako zákonné, je i s videem takto jednajícího primáře MUDr. Petra Jeřábka, PhD. na http://pn-bila-voda.blogspot.cz/