Přílohy protinávrhu dle rozhodnutí soudu ze dne 15.2.2016 č.j. 11 C 54/2015Okresní soud Olomouc
č.j. 11 C 54/2015

Věc: přílohy protinávrhu dle rozhodnutí soudu ze dne 15.2.2016 č.j. 11 C 54/2015

Žalobce                                                                        Žalovaný:
Dušan Dvořák, MMCA,                                         Vojenská nemocnice Olomouc
naroz. 12. 1. 1962                                                          Sušilovo náměstí 5
Tylova 963/2, 779 00 Olomouc                                       771 11 Olomouc


Přílohy protinávrhu – žaloby

·         Smlouva Olomouckého kraje a VNOL o zajištění zdravotní péče poskytované v protialkoholní a proti toxikomanické záchytné stanici z roku 2008

·         Podkladový materiál k uzavření smlouvy ´kraje s dotací VNOL na PZS 6 milionů Kč ročně z roku 2008

·         Níže doloženo další tvrzení k nepravdivému jednání žalovaného a jeho nadřízeného orgánu (MO) ze strany Olomouckého kraje  a MZ ČR

23.2.2016

Dušan Dvořák, MMVA, v.r.


Přílohy 2x 

Příloha níže

Dne 3. února 2014 8:04 Durajová Marie <Marie.Durajova@mzcr.cz> napsal(a):

….. Sděluji, že Ministerstvo zdravotnictví není ve věci příslušné. Zřizovatelem Vojenské nemocnice Olomouc je Ministerstvo obrany,  Tychonova 1, 160 01 Praha 6, doporučuji Vám proto obrátit se na toto ministerstvo……

S pozdravem
Ing. Sylva Stodůlková
ředitelka odboru kontroly


Od: Kalusová Olga <o.kalusova@kr-olomoucky.cz>
Datum: 10. června 2015 12:24
Předmět: FW: Sdělení k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Komu: dusandvorak@seznam.cz

 Dobrý den,

k Vaši žádosti ze dne 2. 6. 2015 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vám zasíláme požadované informace ve struktuře dle Vaši žádosti:Zašlete prosím kopie podkladových dokumentů, které krajský úřad k uzavření předmětné smlouvy s VNOL obdržel a kopii smlouvy mezi VNOL a KUOK k provozování PZS.

 Odpověď: V příloze Vám zasíláme smlouvu o zajištění zdravotní péče poskytované v protialkoholní a proti toxikomanické záchytné stanici a dále podkladový materiál k uzavření této smlouvy.

 Dále - pokud dobře rozumíme Vaší žádosti ze dne 7. 6. 2015 (doručené 9. 6. 2015) - Vám sdělujeme k této druhé žádosti:


 1.       Není nám známo, že by byla stávající protialkoholní a  proti toxikomanická záchytná stanice v Olomouci  „založena na základě zákona č. 37/1989 Sb.“.


2.       Olomoucký kraj není zřizovatelem protialkoholní a  proti toxikomanic záchytné stanice
Záchytnou službu realizuje Vojenská nemocnice Olomouc na základě smlouvy s Olomouckým krajem.


3.       Záchytná služba je (podle našeho názoru) zdravotní služba (a to s ohledem na § 2 písm. r), § 17 odst. 1 a § 22 odst. 1 písm. f) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


V Olomouci tuto službu poskytuje Vojenská nemocnice Olomouc, která je poskytovatelem také dalších zdravotních služeb. 


K projednání případné stížnosti na Vojenskou nemocnici Olomouc jako poskytovatele zdravotních služeb (pokud stížnost nevyřídí vedení Vojenské nemocnice Olomouc) je příslušné Ministerstvo obrany.


Dle § 93 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb. (o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)  pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. (Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.) Dle § 15 odst. 1 téhož zákona je příslušným správním orgánem Ministerstvo obrany, protože je zřizovatelem Vojenské nemocnice Olomouc.S pozdravem
Olga Kalusová
Odbor zdravotnictví
oddělení správních činností
zaměstnanec
Jeremenkova 40a
77911 Olomouc
Česká republika