K žádosti Policiii ČR a GIBS Olomouc:


Byl jsem policejním orgánem obviněn, že jsem dne 6. – 7. 4. 2014 od 18:00 – 2.45 hod. jednal v rozporu s přestupkovým zákonem na různých místech Olomouce a PZS VNOL tak, že se na mé jednání vztahovalo obvinění dle § 30 odst. 1 písm j) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Konkrétně, že jsem držel pro vlastní potřebu neupřesněné množství konopného květu v sušené podobě. Věc byla projednávána přestupkovou komisí MMOL, avšak před vlastním projednáním byla dne 4.7.2014 odložena a neprojednávána. K žádosti prosím sdělte a citujte neprve žádost a kontext žádosti výše uvedený: 

1) Měl jsem/neměl jsem dle informací a záznamů policiie a poznatků policisty, který obvinění podal, sušené konopí uchované v nějakém předmětu, a pokud ano, jakém.
2) Sdělte prosím, na základě jakých skutečností policie a GIBS vyhodnotila a jakými ustanoveními jakého zákona odůvodnila odložený trestní podnět, který jsem 7.4.2014 podal u policie na Sokolské ulici a dále specifikoval na policii na Smetanově ulici a GIBS na neznámou osobu a hlavně na pracovníka - sanitáře PZS VNOL Kouřila, který měl jediný klíče od depozitu PZS VNOL a ukládál tam mé věci po mém  vysvlečení a přikurtování v cca 2.35 hod. dne 7.4.2014  a - jak je policii známo - při propouštění z PZS VNOL dne 7.4.2014 v cca 13.00 hod za přítomnosti a sistence polciie jsem žádnou černou krabičku se sušeným konopným květem a dárkem v ceně cca 20 tisíc Kč - prsten nedostal vydáno od pracovníků PZS VNOL zpět.
3) Je pravdou, že jsem dne 7.4.2014 při podání trestního podnětu policii doložil a ukázal svoji rozbitou tvář plnou hematomů a rozbité brýle s chybějím sklem po hospitalizaci na PZS VNOL dne 7.4.2014?
4)
Sdělte prosím, na základě jakých skutečností policie a GIBS vyhodnotila a jakými ustanoveními jakého zákona odůvodnila odložený trestní podnět, který jsem 7.4.2014 podal u policie na Sokolské ulici a dále specifikoval na policii na Smetanově ulici a GIBS na pracovníka - sanitáře PZS VNOL Kouřila a policisty, že mi způsobili zranění až po přikurotování, když v příjmovém listu PZS VNOL s podpisem služby konajícího lékaře PZS VNOL MUDr. Kubáta je v  2:56 hod dne 7.4.2014 jako první zápis po příjmu v cca 2.35 hod.  uvedeno, že nemám žádné oděrky ve tváři a mám u sebe "marihuanu".
5) Sdlěte, zda na základě výše uvedených - pravděpodobně pro policii a GIBS  nových - skutečností zahájíte/nezahájíte šetření výše uvedeného okradení, poškození osobních věcí a ublížení na zdraví.
Děkuji a jsem s pozdravem
Dne 29.2.2016
Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc