Do spisůVaše podání ve věci "Fwd: Důkazní listiny" s evidenčním číslem 3e100dcc-c137-44d9-9715-1b84f3ba742b a s běžným číslem 17311/2016, doručené dne 07. 03. 2016 v 04:06:50 a ověřené dne 07. 03. 2016 v 06:07:31, bylo přiřazeno ke spisové značce "5 NT 120/2014" a ke zpracování dne 07. 03. 2016 v 14:46:54. Bylo podáno elektronicky e-mailem. Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 38. Okresní soud Olomouc

Vaše podání ve věci "Fwd: Důkazní listiny" s evidenčním číslem 5c4d903c-eec0-48e9-b751-59df148ffa38 a s běžným číslem 17310/2016, doručené dne 07. 03. 2016 v 02:36:37 a ověřené dne 07.03.2016 v 06:06:59, bylo přiřazeno ke spisové značce "39 NC 1631/2012" a ke zpracování dne 07.03.2016 v 14:23:31. Bylo podáno elektronicky e-mailem. Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 29 Okresní soud Olomouc

Vaše podání ve věci "důkazy do spisu" s evidenčním číslem d7a9cbde-1fa8-4c15-9999-7d50914c37f0 a s běžným číslem 17309/2016, doručené dne 07.03.2016 v 01:07:18 a ověřené dne 07.03.2016 v 06:06:33, bylo přiřazeno ke spisové značce "11 C 54/2015" a ke zpracování dne 07.03.2016 v 13:52:02. Bylo podáno elektronicky e-mailem.Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 3 Okresní soud Olomouc