Verejný ochránce práv - závěrečná zpráva - dne 4.1.2016 č.j. 529/VOP/PH