Veřejný ochránce práv dne 4.1.2016 č,j. 529/2015/VOP/PH