Věc: 11 C 54/2015 – reakce na výzvu souduDušan Dvořák, MMCA, 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
Okresní soud Olomouc 

Věc: 11 C 54/2015 – reakce na výzvu soudu 

Vážená paní soudkyně, 

bohužel k podkladům k veřejnému zasedání dne 14. 1. 2016 nemohu stále doložit stanovisko ministra obrany ke stížnosti na PZS žalobkyně, jak dne 17. 6. 2015 pod sp. zn. 529/2015/VOP/MJ slíbila dodat Veřejná ochránkyně práv a věc je pro spor významná. Viz níže v příloze opakované urgence. 

Prosím Vás proto laskavě, zda můžete Vy požádat Veřejnou ochránkyni práv, aby Vám daný dokument doložila, nebo přímo ministra obrany. 

Děkuji.
Dne 22. 12. 2015                    Dušan Dvořák, v. r.

Příloha VOP:
Dušan Dvořák, MMCA, 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
Veřejná ochránkyně práv
Mgr. Anna Šabatová, PhD.
Údolní 39, 602 00 Brno

Věc: žádost k sp. zn. 529/2015/VOP/MJ ze dne 17. 6. 2015

Vážená paní ochránkyně

Dne 14. 1.2016 mám v předmětné věci u OS Olomouc veřejné zasedání a Vy jste mi dosud neodpověděla na Vámi daný slib ze dne 17. 6. 2015, který jsem urgoval 20. srpna a 8. října 2015 dodat. 

Informovala jste mne dne 17. 6. 2015 pod výše uvedenou sp. zn., že postup Ministerstva obrany ČR jako zřizovatele PZS VNOL ze dne 27. 10. 2014 považujete za nesprávný a shodujete se s názorem KÚOK, že MO je správním orgánem PZS VNOL a bylo povinno šetřit mnou podanou stížnost na umístění v PZS dne 7. 4. 2014, když ji PZS VNOL odmítala šetřit. 

Sdělila jste mi, že budete kontaktovat pana ministra a žádat aby do 30 dnů sdělil, jaká přijalo MO nápravná opatření a že mne o tomto budete informovat. Chápu, že máte jistě hodně případů k řešení, ostatně Vámi doložené nezákonné postupy jiné nemocnice, které mne dodnes vážně poškozují, jsem obdržel až více než tři roky po události, viz http://verejny-ochrance-prav.blogspot.com

Prosím Vás však, s ohledem na fakt, že mne PZS VNOL žalovala za neuhrazený pobyt se soudně vymáhanou částkou cca 5 tisíc Kč při způsobení mi škod ve výši cca 30 tisíc Kč a lékaři i fotograficky doloženém ublížení na zdraví a nerespektování zákonných povinností PZS mi prosím sdělte, jak se ministerstvo s Vašim podnětem vyrovnalo a tyto informace mi prosím zašlete. 
Vážená paní ochránkyně, 

pokud byste prosím mohla zasáhnout ve věci Vám zákonem svěřené kompetence podání kárné žaloby na prostějovské soudce, kteří dnes již zcela vědomě participují na zločinech proti lidskosti, kdy všechny odpovědné orgány včetně nejvyššího a ústavního soudu toto jednání zakazují vyšetřovat a posuzovat, zasílám Vám šestý trestní podnět na šestou konfiskaci výzkumnické farmy podložený tvrzeními nejen lékařů a soudního znalce, že jednáním státních orgánů došlo k umučení a vážnému poškození zdraví občanů, což Vám dokládám v oskenovaných podnětech zde http://dukazy.blogspot.com/ Ministři spravedlnosti, nadřízení soudci, GIBS, státní zastupitelství a policie však podněty od roku 2008 zcela ignorují, bagatelizují a paušálně bez odůvodnění zamítají, byť se dané jednání neslučuje s elementárními prvky demokratického právního státu a ochranou a vymahatelností práva. 

Děkuji za Váš zájem a jsem s pozdravem.

Dušan Dvořák
V Olomouci dne 22.12 2015