Souhrnné informace ze spisu ze dne 27.1.2016Spis 11 C 54/2015 Okresní soud Olomouc

1)    Strana 1: Žalobkyně dne 19. 2. 2015 podává žalobu – návrh na vydání platebního rozkazu
2)    Strana 3  - žaloby: penále počítáno ze starého občanského zákoníku, přestože skutek se stal již v době nového občanského zákoníku
3)    Strana 7: list Příjem na PZS dne 07. 04. 2014 v 02:56 – MUDr. Kubát – v osobních věcech má marihuanu, oděrky v obličeji: NE, hladina alkoholu: nezjištěna /jak mohl vědět, že mám marihuanu, když se ztratila i s krabičkou a dárkem? jaktože jsem neměl oděrky v obličeji, když v žalobě tvrdí, že jsem přijel s podlitinami a ve skutečnosti mne po přikurtování zbili, jaktože lékař po přišel v zařízení s dotací 500 tisíc měsíčně až po přikurtování ?
4)    Strana 7: list Příjem na PZS neobsahuje zákonnou Krátkou intervenci a je veden v ržimu zákona o PZS z dob komunismu, nikoliv z roku 2005
5)    Strana 8: Potvrzení o poskytnutí záchytu, příjem v 2:30 hod. (MUDr. Konečný)
6)    Strana 9: Dekurz zdravotní sestry  ze dne 7.4.2014, ve 3 hod. 01 min. první zápis: napadl sanitáře, druhý zápis ve 3.25 hod. přivezen s hematomy …. sanitář mne po přikurtování bil, takže hematomy, zápis sestry je hodinu po zápisu lékaře
7)    Strana 29: Doporučení Buona Salute (MUDr. Přikrylová) ze den 3. 12. 2014 pro DD k výdeji konopí v Medical Plus UH (MUDr. Evě Dokoupilové) + stanovisko MUDr. Nováka a MUDr. Věry Táborské z roku 2011
8)    Strana 32: MUDr. Jiří Váňa a MUDr. Michal Bahounek dne 7.4.2014 popisy hematomů po propuštění z PZS
9)    Strana 33: Popis nezákonného jednání při podní trestního podnětu Policii ČR dne 7. 4. 2014 (sraženy a rozbity brýle, zcizena krabička s dárkem a konopím, celková škoda cca 30 tisíc Kč bez ublížení)
10) Strana 34: Potvrzení  Doktor Klein Medical.s.r. ze dne 29.9.2014, že za brýle donesené dne 8.4.2014 ve spojení s celkovým zničením brýlí zaplaceno 1050+6900 + (1640-jiné na čtení)
11) Strana 41:Přípis žalobce a opětovně nepravda, že byly při příjmu oděrky, neuznává že personal PZS rozbil brýle, což prý je nutné prokázat (byt bylo prokázáno)
12) Strana 77: Zřizovací listina Vojenské nemocnice Olomouc (Rozhodnutí Ministerstvo obrany dne 30. 4. 2008, čj. 345-60/2007/DP-2697 na straně 3 pod bodem k uvádí …provozování PZS ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb.
13) Strana 82: MUDr. Kubát u přestupkové komise dne 26.8.2014 – nevšiml jsem si ničeho – žádné zranění, v osobních věcech měl marihuanu ?!
14) Strana 83: Vedoucí MUDr. Faldyna u přestupkové komise dne 26.8.2014 – nesouhlasí, že jde o nedbalostní delikt a žádá potrestání (nebyl u toho)
15) Strana 84: potvrzení ČSSZ ze dne 4.1.2016 o 3 stupni invalidity DD
16) Strana 85-91: Zpráva Veřejného ochránce práv a závěrečné stanovisko dne 4.1.2016 č.j. 529/2015/VOP/PH – žalobkyně a zřizovatel (MO ČR) nepravdivě tvrdí, že VNOL není zřizovatel PZS (ale OK) a PZS nepodléhá zákonu o zdravotních službách, což je hrubá nezákonnost, vydány opatření, jež musí splnit 
Okresní soud Olomouc, 12.2.2016