Č. j. 11 C 54/2015 – žaloba/dne 15. 2. 2016 OSO vyloučený – rozšířený protinávrhOkresní soud Olomouc
Č. j. 11 C 54/2015 – žaloba/dne 15. 2. 2016 vyloučený – rozšířený protinávrh

Žalobce                                                                       
Dušan Dvořák, MMCA                                       
naroz. 12. 1. 1962                                                         
798 55 Ospělov 6

Zastoupen dle § 26, odst. 3 o.s.ř.
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 226 70 232
Tylova 963/2, 77900 Olomouc
V zastoupení Josefem Pospíšilem, McA
779 00 Olomouc         
                             
Žalovaný:
Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo náměstí 5
771 11 Olomouc


Protinávrh – žaloba
1.       Žaloba o náhradu škody a nemateriálové a materiálové újmy žalobci v celkové výši 15.000,- Kč s příslušenstvím 
2.       Návrh na pozastavení výkonu rozhodnutí rozsudku č.j. 11 C 54/2015  ze dne 16. 2. 2016 a provedení vzájemného zápočtu do doby rozhodnutí soudu o tomto protinávrhu a návrh na vzájemné mimosoudní vyrovnání
3.       Vyloučení soudkyně soudící dosud č.j. 11 C 54/2015 pro podjatost dle § 14, odst. 1 o.s.ř.
4.       Jména žádaných svědků doložíme následně  při specifikaci žaloby, nyní jen dokládáme důkazy do spisu a žádáme vyloučit soudkyni
Do spisu je žádáno doložit důkazy dlouhodobého nezákonného jednání pracovníků žalovaného doložené ve spisech u Okresního soudu v Olomouci č. j.
·         37 L 9/2003 (MUDr. Faldyna), viz http://verejny-ochrance-prav.blogspot.com/ k jednání dne 3. 2. 2003 a dále též oscanovaný článek z časopisu Respekt „Klec pro šéfa“ z února 2003 - paralelně při hospitalizaci pro nikdy nedoloženou schizofrenii na http://dvorakdusan.blog.idnes.cz/c/494142/klec-pro-sefa.html  (soudkyně OS Olomouc u řízení č. j. 37 L 9/2003  JUDr. Hutáková je dnes pro schizofrenii v invalidním důchodu).  MUDr. Faldyna je vedoucí PZS VNOL s podpisem na směrnicích PZS VNOL v roce 2008 dle zákona č. 37/1989 Sb.
·         39 Nc 1631/2012 a 5 Nt 120/2014 (MUDr. Bilík, MUDr. Žádník, MUDr. Kučerová), viz http://bolsevici.blogspot.com/

 Poplatky budou uhrazeny dle výzvy soudu.


I.              
Důkazy justičně exekutivní korupce a kartelu konaného ve spolupráci s farmaceutickými dealery – tzv. lékaři a tzv. znalci proti žalobci dlouhodobě:

Důkazy

·         Stížnost právního zástupce poškozených členů výzkumu (Cannabis is The Cure,z.s.) ministru spravedlnosti ze dne 18. 2. 2016 na letité nevyšetřování těžkých zločinů s následky smrti způsobených soudci a státními zástupci OS a OSZ Prostějov v letech 2009 - 2015 (za naprosté ignorance a lhostejnosti vyšších SZ a soudů a také soudců a státních zástupců OS a OSZ Olomouc, OS a OSZ Praha 3 v letech 2012 – 2015 ad.) spáchaných dle § 401 a 149 ve čtvrtém odstavci trestního zákoníku doložených i soudním znalcem MUDr. Matlachem dne 11. 5. 2011 policejnímu prezidentovi a OS a OSZ Prostějov (vždy zakázáno vyšetřovat) a zneužití posudku MUDr. Bilíka z VNOL ze dne 1.7.2012 etc je uvedena v ocanovaném originálu na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ a zločiny doloženy i ministru vnitra a policejnímu prezidentovi http://ministr-vnitra.blogspot.com/
·         Ústavní stížnosti žalobce v letech 2012 – 2016 dosud vždy stejně jako u Evropského soudu pro lidská práva odmítány bez odůvodnění meritorně projednat (výhoda zneužití posudku MUDr. Bilíka z VNOL ze dne 1.7.2012 etc. ) jsou včetně dvou aktivních ústavních stížností ke dni 1. 3. 2016 souhrnně uvedeny včetně rozhodnutí ESLP a SDEU na http://constitutional-court.blogspot.com/
·         Dovolání žalobce Nejvyššímu soudu (advokát Mgr. Burget) ze dne 4. 2. 2016 dokládající justičně exekutivní kartel a korupci proti žalobci (a výhoda ČR ke zneužití posudku MUDr. Bilíka z VNOL ze dne 1. 7. 2012 etc.) je uvedeno na http://nejvyssi-soud.blogspot.com/

II.             
Důkazy k vyloučení soudkyně řízení č.j. 11 C 54/2015 pro podjatost
Svobodnou rozhodovací pravomocí soudce jistě není zvůle a ignorování zjevných a doložených faktů jako při odsouzení žalobce dne 16. 2. 2016 k nároku plnění pro VNOL a úhrady 2.500 Kč s příslušenstvím za hospitalizaci dne 7.42014, když bylo ve spise doloženo opakované porušování zákonů VNOL a jeho zřizovatelem MO v kauze dne 7. 4. 2014 - konkrétně §§ 93 a 94 zákona č. 372/2011Sb., § 16 odst. 5 -6, § 17 odst. 1 -2, § 19 zákona č. 379/2005 Sb., §§ 15 a 16 zákona č. 106/1999 Sb. při provozování PZS dle Směrnic neplatného zákona č. 37/1989 Sb. a ublížení na zdraví, poničení majetků a okradení žalobce, viz spis a Příjmový list podepsaný službu konajícím MUDr. Kubátem ve 2.56 hod: Nemá na tváři oděrky, má u sebe marihuanu.  Ve spisu je nejen lékaři, ale zápisem u policie dne 7. 4. 2014 doloženo, že při odchodu z PZS měl žalobce tvář plnou hematomů, byl okraden (krabička s konopím a dárkem v ceně cca 20 tisíc Kč), rozbity brýle. Současně na PZS pobírá VNOL od kraje dotaci 6 mil. Kč ročně a má nekompetentní, odborně nevedený a neproškolený a nezákonně jednající personál i vedení.

Pokud toto vše výše uvedené soudkyně ignorovala a přiřkla VNOL plnění za nezákonně realizovanou službu, nemůže nestranně soudit protinávrh v předmětném sporu, neboť žalovanému stranila a nejednala dle zásad spravedlivého a nestranného soudu.

III.           

Nezákonné jednání žalovaného, resp. pracovníků žalovaného VNOL
mimo jednání dne 7. 4. 2014 doložené do spisu
1.    Zfalšovaný posudek primáře psychiatrie VNOL MUDr. Bilíka na žalobce pro OS Praha 1 a OS Prostějov dne 1.7.2012, že žalobce není od dubna do září 2010 a 2011 právně způsobilý (v daném období roste konopí, který žalobce každoročně sází a dosud nepotrestaní zločinci na OSZ a OS prostřednictvím zneužité policie konfiskují s důsledky tragédií), vyjádření MUDr. Bilíka ze dne 16.7.2012 proč posudek zfalšoval a ze dne 28.10.2012 s protestem, že justice jeho posudek zneužila, že on v žádném případě nenavrhoval omezení právní způsobilosti a věc se týkala jen trestního řízení
2.    Nepravdivé sdělení zástupce primáře psychiatrie VNOL MUDr. Žádníka pro OS Olomouc dne 25. 2. 2013, že žalobce je paranoidní (viz tvrzení znalce MUDr. Švarce ze dne 8. 4. 2015 a 14. 5. 2015 a soudem určené lékařky MUDr. Přikrylové ze dne 15. 2. 2016, že žalobce netrpí paranoidní poruchou a tvrzení OS Olomouc, že je žalobce paranoidní je zhola nesmyslné a účelové a má zakrýt justičně exekutivní kartel v případě žalobce).
3.    Nepravdivé vyloučení žalobce dne 7. 1. 2014 z rediagnostického pobytu ke změně zfalšovaného posudku MUDr. Bilíka a provedení studie léčby kanabinoidy ve VNOL pracovnicí psychiatrie VNOL MUDr. Kováčovou, totiž, že všichni psychologové odjeli a studie smí provádět toliko ve FNOL a žalobce má být hospitalizován na uzavřeném oddělení (viz vyjádření MUDr. Musilové dne 17. 1. 2014 dokládající tuto zvůli pracovníků VNOL a informování vedení VNOL dne 8. 1. 2014 o tomto nezákonném jednání – bez zájmu o prošetření ze strany VNOL).

K tomu doložme stažení obvinění za držení OPL dne 7. 4. 2014 (akce na PZS VNOL)
dne 4. 7. 2014 přestupkovou komisí MMOL:
Žalobce byl policejním orgánem obviněn, že dne 6. – 7. 4. 2014 od 18:00 – 2.45 hod. jednal v rozporu s přestupkovým zákonem na různých místech Olomouce a PZS VNOL tak, že se na mé jednání vztahovalo obvinění dle § 30 odst. 1 písm j) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Konkrétně, že držel pro vlastní potřebu neupřesněné množství konopného květu v sušené podobě. Odloženo dle § 66 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích a nezahájeno přestupkové řízení. Věc byla vedena pod sp. zn. SMOl/Přest/R1169/2014/JB


IV.

Dosud ve spisu 11 C 54/2015 obsažené listinné důkazy  ke dni 1.3.2016
·         Sdělení MZ ČR ze dne 3. 2. 2014 (Ing. Sylva Stodůlková, ředitelka odboru kontroly), že povinným pro stížnost dle zákona č. 106/1999 Sb. na Vojenskou nemocnici Olomouc je Ministerstvo obrany,  Tychonova 1, 160 01 Praha 6
·         Rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje  ze dne 10. 6. 2015 (Olga Kalusová, odbor zdravotnictví KÚOK), že ke stížnosti dle § 93 zákona č. 372/2011 Sb. na Vojenskou nemocnici Olomouc je se zákonnými POVINNOSTMI dle § 94 zákona č. 372/2011 Sb. povinným Ministerstvo obrany,  Tychonova 1, 160 01 Praha 6, nikoliv Olomoucký kraj. Dále že PZS VNOL je zdravotní služba podléhající zákonu o zdravotních službách s ohledem na § 2 písm. r), § 17 odst. 1 a § 22 odst. 1 písm. f) zákona č. 379/2005 Sb. Dále že KÚOK není známo, že PZS je založena na základě zákona č. 37/1989 Sb., což je uvedeno v doložených směrnicích PZS VNOL v bodě 8 zaslaných žalobci ředitelem VNOL MUDr. Svobodou dne 26. 3. 2015 a doložených rovněž ve spisu
·         Smlouva a podkladový materiál k uzavření smlouvy Olomouckého kraje s dotací kraje pro VNOL na PZS cca 6 milionů Kč ročně z roku 2008, doloženo, že zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR
·         Důkazy dlouhodobého nezákonného jednání žalovaného s důkazy zaslané OS Olomouc dne 23. 2. 2016 + důkazy ze dne 22. 2. 2016 a ve spisu (11 stran)
·         Žádost zřizovatele Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,o.s., ) Vládě ČR ze dne 22. 2. 2016 k 22 otázkám, za jejichž protichůdnost občané hledají význam v trestním řízení (4 strany)
·         Žádost pastora Konopné církve a dalších cca 200 občanů Ústavnímu soudu k dalším aktivním ústavním stížnostem žalobce a jeho manželky ze dne 22. 6. 2016 (7 stran)
·         Osmý dodatek páté a první dodatek šesté ústavní stížnosti žalobce a jeho manželky s důkazy o nešetřených zločinech proti lidskosti soudci a státními zástupci od roku 2009 - návrh advokátovi ze dne 22. 2. 2016
·         Rozhodnuti ředitele žalovaného ze dne 29. 4. 2014, že žalovaný nearchivuje kamerový záznam na PZS VNOL, když žádost žalobce ze dne 7. 4. 2014 zněla, citujme Zašlete nahrávku z kamerového systému ze dne 7. dubna 2014 ze záchytné stanice VNOL, kde jsem byl v cca 2.30 hod policii přivezen, následně zbit, byly mi poničeny majetky a byl jsem okraden zřízenci záchytky ……doktor Zdenek Faldyna odmítl od 8 - 13 hod. dát žadateli o informace telefon pro spojení s advokátem, odmítl advokáta zavolat, odmítl pustit žadatele na velkou na WC, přestože nehrozilo žádné riziko, nechal žadatele celou dobu přikurtovaného. Porušování zákona doktorem Faldynou v roce 2003 vůči žadateli odsoudil i ombudsman“
·         Rozhodnuti ředitele žalovaného ze dne 26. 3. 2015, citujme: „O přijetí osoby na PZS rozhoduje sloužící lékař, což ve shodě se zákonem stanovuje provozní směrnice PZS“ Viz příjem v cca 2.30 hod. a přítomnost lékaře MUDr. Kubáta až po přikurtování žalobce v cca 2.50 hod. Dále k neplnění povinnosti krátké intervence dle § 19 zákona č. 379/2005 Sb, CITUJME ŘEDITELE VNOL: „Pobyt na PZS není hospitalizací ani ambulantním vyšetřením, máme za to, že povinnost krátké intervence dle zák. 372/2011 se na ni nevztahuje“
·         Rozhodnutí Veřejného ochránce práv č.j. 529/2015/VOP/MJ + 529/2015/VOP/PH ze dne 4.1.2016 s návrhy opatření zřizovateli VNOL v důsledku jednání dne 7.4.2014 a dále při neplnění zákonných povinností
·         Dotazník advokáta žalobce JUDr. Klimeše lékařce žalobce MUDr. Musilové ze dne 16. 1. 2014 – 1 strana ke čtvrté ústavní stížnosti žalobce, viz ústavní stížnosti v důsledku zfalšovaného posudku MUDr. Bilíka z VNOL ze dne 1. 7. 2012
·         Vyplněný dotazník MUDr. Musilové ze dne 17. 1. 2014 - 3 strany (re diagnostika zfalšovaného posudku MUDr. Jiřího Bilíka – primáře psychiatrie VNOL ze dne 1.7.2012 pro OS Praha 1 a OS Prostějov a provedení studie léčby kanabinoidy v lednu 2014 a namísto toho vyhození z VNOL MUDr. Kováčová  – žalobce dne 7. 1. 2014, bod 25) a vyjádření MUDr. Přikrylové ze dne 15.2.2016 o právní způsobilosti a neexistenci paranoidní struktury osobnosti žalobce - 2 strany a vyjádření MUDr. Matlacha k žalobci a zločinům soudců a státních zástupců dne 4.5. a 11. 5. 2011 - 3 strany
·         Průvodní dopis výzva Open Royal Academy prostřednictvím advokáta žalobce JUDr. Klimeše mj. znalci MUDr. Jiřímu Bilíkovi ze dne 21. 1. 2014 – 1 strana
·         Výzva Open Royal Academy za stoupené Ing. Dvořákem (s podporou mj. Prof. MUDr. Et PhDr. Jany Mačákové, CSc., producenta Olivera Morgersterna Maliny atd.) mj. znalci MUDr. Bilíkovi k nepotřebě falšování znaleckého posudku ze dne 19. 1. 2014 – 2 strany
·         Rozhodnutí OS Praha 3 soudkyně JUDr. Písaříkové ze dne 4. 9. 2012 č. j. 20 C 2/2012 - 78, v němž byl žalobce žalobcem v civilním sporu se zaměstnavatelem, OS Olomouc – návrh na zahájení řízení o omezení právní způsobilosti žalobce u OS Olomouc na základě nezákonně získaného zfalšovaného posudku MUDr. Jiřího Bilíka z VNOL (39 Nc 1631/2012) – 1 strana, kdy jako důkaz byly soudkyní v příloze přiloženy důkazy o zločinech soudců a státních zástupců obsažené a citované právě také ve zfalšovaném posudku MUDr. Bilíka, včetně tvrzení soudního znalce MUDr. Matlacha policejnímu prezidentovi, soudu a OSZ ze dne 11. 5. 2011
·         Rozhodnutí OS Praha 3 č. j. 53 Si 145/2015 ze dne 31. 7. 2015, že soudkyně JUDr. Písaříková nebyla nikdy zákonným soudce spisu žalobce č. j. 20C2/2012 u OS Praha 3 – 2 strany
·         Rozhodnutí OS Olomouc č.j. 39 Nc 1631/2012-135 ze dne 25. 2. 2013 (strana 2) uvádí, že znalec MUDr. Žádník z VNOL označil žalobce s paranoidním vztahem k VNOL, a proto se jako znalec vylučuje z posouzení o právní způsobilosti žalobce vedeného na základě z zfalšovaného posudku MUDr. Jiřího Bilíka z VNOL ze dne 1.7.2012
·         Žádost Radě ČT ze dne 25. 2. 2016 „Zrušme cenzuru o konopí v České televizi“- 2 strany
·         Rozhodnutí Ministerstva obrany ze dne 10. 2.2016 č.j. 41-3/2016-1150 o vydání celkové  zdravotnické dokumentace žalovaného k šetření kauzy dne 7.4.2014 po roce a půl až na podnět Veřejného ochránce práv
·         Rozhodnutí MUDr. Dagmar Přikrylové ze dne 15. 2. 2016 o osobě žalovaném a justičním kartelu a zvůli exekutivy pro advokátní kancelář Mgr. Pavel Andrle
·         Rozhodnutí MUDr. Silvie Musilové ze dne 17. 1. 2014 advokátní kanceláři JUDr. Jaroslav Klimeš k osobě žalobce a jednání primáře VNOL MUDr. Jiřího Bilíka v roce 2012 -2013
·         Provozní směrnice žalobce, resp. PZS VNOL vycházející ze starého neplatného zákona o PZS platného do roku 2006 zaslané na základě žádosti dle zákona č.160/1999 Sb. ředitelem VNOL dne 26. 3. 2015
·         Posudek MUDr. Jiřího Švarce č. 750 ze dne 8.4.2015 na žalobce a justičním kartelu a zvůli exekutivy pro OS Olomouc č.j. 5 Nt 120/2014
·         Protokol z veřejného jednání dne 14.5.2015 OS Olomouc č.j. 5 Nt 120/2014 s výpovědí znalce o justičním kartelu a zvůli znalců
·         Stížnost ministru spravedlnosti ze dne 18. 2. 2016 na 10 let nešetřené zločiny proti lidskosti a od roku 2009 doložené zločiny prostějovských soudců a státních zástupců při páchání zločinů dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku a od roku 2001 rovněž soudci a státní zástupci OSZ a OS Praha 3 a návrh na trestní/kárné řízení s uvedenými soudci a státními zástupci
·          Fotografie tváře žalobce po návštěvě zdravotnického pracoviště dne 7. 4. 2014
·          Rozhodnutí MUDr. Jiřího Bilíka ze dne 16. 7. 2012 ke zfalšování posudků na žalobce a 28. 10. 2012 k zneužití těchto posudku justicí 


Spis 11 C 54/2015 před rozhodnutím o vyloučení protinávrhu
dne 15.2.2016 a rozsudku 16.2.2016

1)    Strana 1: Žalobkyně dne 19. 2. 2015 podává žalobu – návrh na vydání platebního rozkazu
2)    Strana 3  - žaloby: penále počítáno ze starého občanského zákoníku, přestože skutek se stal již v době nového občanského zákoníku
3)    Strana 7: list Příjem na PZS dne 07. 04. 2014 v 02:56 – MUDr. Kubát – v osobních věcech má marihuanu, oděrky v obličeji: NE, hladina alkoholu: nezjištěna /jak mohl vědět, že mám marihuanu, když se ztratila i s krabičkou a dárkem? jaktože jsem neměl oděrky v obličeji, když v žalobě tvrdí, že jsem přijel s podlitinami a ve skutečnosti mne po přikurtování zbili, jaktože lékař po přišel v zařízení s dotací 500 tisíc měsíčně až po přikurtování ?
4)    Strana 7: list Příjem na PZS neobsahuje zákonnou Krátkou intervenci a je veden v režimu zákona o PZS z dob komunismu, nikoliv z roku 2005
5)    Strana 8: Potvrzení o poskytnutí záchytu, příjem v 2:30 hod.
6)    Strana 9: Dekurz zdravotní sestry  ze dne 7. 4. 2014, ve 3 hod. 01 min. první zápis: napadl sanitáře, druhý zápis ve 3.25 hod. přivezen s hematomy …. sanitář mne po přikurtování bil, takže hematomy, zápis sestry je hodinu po zápisu lékaře, sanitář má jediný klíče od depozitu
7)    Strana 29: Doporučení Buona Salute (MUDr. Přikrylová) ze den 3. 12. 2014 pro DD k výdeji konopí v Medical Plus UH (MUDr. Evě Dokoupilové) + stanovisko MUDr. Nováka a MUDr. Věry Táborské z roku 2011
8)    Strana 32: MUDr. Jiří Váňa a MUDr. Michal Bahounek dne 7.4.2014 popisy hematomů po propuštění z PZS
9)    Strana 33: Popis nezákonného jednání pracovníků VNOL při podání trestního podnětu Policii ČR dne 7. 4. 2014 (sraženy a rozbity brýle, zcizena krabička s dárkem a konopím, celková škoda cca 30 tisíc Kč bez ublížení)
10) Strana 34: Potvrzení  Doktor Klein Medical.s.r. ze dne 29.9.2014, že za brýle donesené dne 8.4.2014 ve spojení s celkovým zničením brýlí zaplaceno 1050+6900 + (1640-jiné na čtení)
11) Strana 41:Přípis VNOL a opětovně nepravda, že byly při příjmu oděrky, neuznává že personál PZS rozbil brýle, což prý je nutné prokázat (byt bylo prokázáno)
12) Strana 77: Zřizovací listina Vojenské nemocnice Olomouc (Rozhodnutí Ministerstvo obrany dne 30. 4. 2008, čj. 345-60/2007/DP-2697 na straně 3 pod bodem k uvádí …provozování PZS ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb.
13) Strana 82: MUDr. Kubát u přestupkové komise dne 26.8.2014 – nevšiml jsem si ničeho – žádné zranění, v osobních věcech měl marihuanu ?!
14) Strana 83: Vedoucí MUDr. Faldyna u přestupkové komise dne 26.8.2014 – nesouhlasí, že jde o nedbalostní delikt a žádá potrestání (nebyl u toho)
15) Strana 84: potvrzení ČSSZ ze dne 4. 1. 2016 o 3 stupni invalidity DD
16) Strana 85-91: Zpráva Veřejného ochránce práv a závěrečné stanovisko dne 4.1.2016 č.j. 529/2015/VOP/PH – zřizovatel (MO ČR) nepravdivě tvrdí, že VNOL není zřizovatel PZS (ale OK) a PZS nepodléhá zákonu o zdravotních službách, což je hrubá nezákonnost, vydány opatření, jež musí splnit 

V.
Zmocnění

Já, Dušan Dvořák, MCA, nar. 12. 1. 1962, žalobce, jako předseda správní rady společnosti Cannabis is The Cure, z.s., Tylova 963/2, 77900 Olomouc oprávněné zastupovat poškozené nejen dle o.s.ř. ve věcech ochrany před diskriminací na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace, kdy se v dané kauze jedná o dlouhodobou diskriminaci žalovaného z důvodu odlišné víry, světového názoru a zdravotního postižení a jeho terapie, kdy oprávnění i složení správní rady společnosti je doloženo v registrovaných stanovách Cannabis is The Cure,z.s. doložených veřejně ve Sbírce listin u KS Olomouc na https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=817728

uděluji plnou moc

k zastupování v předmětném řízení a případně mimosoudním řešení sporu

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 226 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, http://europolice.eu/

v zastoupení předsedou správní rady společnosti pro sociální ekologii
Art Language Factory, o .s., http://art-language-factory.eu/
(spolu zřizovatel Edukativních konopných klinik, http://www.cannabis-clinic.eu/)
Josefem Pospíšilem, McA, nar. 25. 3. 1986
trvalé Horní Náměstí 583, 779 00, adresa pro doručování Přichystalova 75, 779 00 Olomouc

V Olomouci dne 1. 3. 2016   

Zmocnění uděluji/přijímám
Dušan Dvořák, MMCA                                                          Josef Pospíšil, McA